Tjänster

Regulatorisk och klinisk dokumentation


• Kliniska studierapporter och protokoll (fas I-IV)
• Clinical summaries och overviews i CTD-format
• Risk management plans
• Paediatric investigation plans
• Safety update reports
• Regulatoriska briefing-dokument

Medicinsk information


• Advisory board-rapporter
• Konferensrapporter
• Manuskript
• Litteratursammanfattningar