Edsman Medical Writing

utför inte längre medical writing-uppdrag åt läkemedelsföretag och andra företag inom biomedicinsk forskning.
Ingrid Edsman lever nu seniorlivets glada dagar.