Expertområden

Erfarenhet inom ett flertal terapiområden, särskilt inom
• Kardiovaskulära sjukdomar
• Infektionssjukdomar
• Neurologi
• Psykiatri
• Onkologi
• Reumatologi
• Metabola sjukdomar
• Sällsynta sjukdomar
• Estetisk och korrigerande behandling